CZESKI RAJ

Czeski Raj

Obszar z piękną przyrodą niedaleko miasta stołecznego Pragi już w połowie XIX wieku był popularnym miejscem wypoczynku dla czeskiej elity literackiej, artystycznej i intelektualnej. Osobistości czeskiego życia kulturalnego poszukiwały tu inspiracji, czując się tu dosłownie jak w raju. Stosowane przez nich pojęcie Czeski Raj na tyle utrwaliło się w świadomości ludzi, że stanowi dziś oficjalną nazwę całego regionu turystycznego, słynącego z bogatego wyboru atrakcji przyrodniczych, zabytków architektury oraz przykładów architektury ludowej.

Na harmonijny krajobraz tego "raju" składają się różnorodne miasta skalne z piaskowca z pozostałościami dawnych borów, lasy, głębokie doliny potoków, strumyków, stawy, łąki, malownicze wioski, urokliwe chałupy, liczne zamki i pałace, no i lokalne browary oraz typowe czeskie knajpki.

Do Czeskiego Raju należą nieodłącznie skały z piaskowca okalające kanionowate doliny rzek lub tworzące bardziej rozległe miasta skalne. Wyjątkowym pomnikiem przyrody i kultury z unikatowym ekosystemem, tworzonym przez miasto skalne, środowisko leśne i dziko żyjące zwierzęta i rosnące rośliny, jest Rezerwat Przyrody Skały Prachowskie. Do pomników przyrody należy także zespół Jinolickich Stawów na północno-wschodnich obrzeżach Skał Prachowskich.

Kolejnym dominującym elementem krajobrazu Czeskiego Raju są samodzielne odsłonięcia skał magmowych. Wiele z nich stanowiło dobre strategicznie miejsce do budowy zamków. Zamki Kost, Trosky, Veliš i Kumburk stanowią dziś nieformalne symbole całego regionu turystycznego.

Wyjątkowe walory przyrodnicze obszaru Czeskiego Raju zadecydowały o ustanowieniu w 1955 roku wielkopowierzchniowej ochrony najcenniejszych części obszaru turystycznego w formie Parku Krajobrazowego, który jest od 2005 roku jednocześnie geoparkiem UNESCO.

  Pokaż więcej

Mapa

Powiększyć mapę