Muzeum Karkonoskie – Klasztor Augustianów w Vrchlabí

Karkonosze

Zarząd Karkonoskiego Parku Narodowego prowadzi sieć muzeów, które stawiają sobie za cel dokumentowanie przeszłości i czasów obecnych regionu górskiego, przechowywanie dokumentacji dla potomności oraz jej udostępnianie szerokim kręgom zainteresowanych. Muzea te prezentują dziedzictwo przyrodnicze, historyczne i kulturowe Karkonoszy również w formie krótkich wystaw, programów towarzyszących i innych imprez tematycznych.

Muzeum w klasztorze Augustianów posiada dwie stałe wystawy. Wystawa o tematyce ekologicznej pt. „Kamień i życie“ podkreśla specyficzny, niepowtarzalny charakter przyrody Karkonoszy w skali Europy, wyjaśnia zwiedzającym kompleksowe związki łączące organizmy żywe z ich środowiskiem oraz konieczność oszczędnego korzystania z źródeł naturalnych, przekonując, że ratowanie zdrowego środowiska naturalnego to nie tylko nasz obowiązek, ale życiowa konieczność.

Znajdująca się w krużganku klasztoru Augustianów stała wystawa „Człowiek i góry“ prezentuje historię zasiedlania Karkonoszy. Wystawa przybliża zasadnicze aspekty oddziaływania człowieka na przyrodę górską, począwszy od dawnych czasów aż do końca XIX wieku, częściowo przedstawiając również życie zamieszkującego Karkonosze ludu aż do lat trzydziestych i czterdziestych minionego wieku.

Pokaż więcej

Mapa

Powiększyć mapę